BIP
   mapa strony   |   kontakt   |


Witamy w BIP Teatru Współczesnego.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (t.j. Dz. U. 2004.782 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007.68)
  • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005r. (Dz. U. 2005.64.565 ze zm.)
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marek Chrzanowski
Dokument z dnia: 25.11.2015
Dokument oglądany razy: 33 066
Opublikował: Mirosław Gawęda
Publikacja dnia: 25.11.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl