Majątek Teatru

Majątek Teatru

Nazwa jednostki organizacyjnej:
TEATR WSPÓŁCZESNY 
KOMUNALNA INSTYTUCJA KULTURY
WAŁY CHROBREGO 3
70-500 SZCZECIN
xxxsexmoviesfreexxxsexmoviesfreexxxsexmoviesfree.comxxxsexmoviesfree
Teatr Współczesny w Szczecinie pod swoją siedzibę wynajmuje pomieszczenia od Muzeum Narodowego w Szczecinie na podstawie umowy najmu z dnia 30 listopada 2012r.

Rzeczowe aktywa trwałe (wg wartości początkowej) w PLN.

Lp. Wyszczególnienie Stan na:
30.06.2015 r.
    Stan na:
Uwagi
1 2 3     4
I ŚRODKI TRWAŁE 4 171 010      
1. Grunty 0      
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 763 865      
3. Urządzenia techniczne i maszyny 953 560      
4. Środki transportu 124 928      
5. Inne środki trwałe 1 328 657      
II Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 6 815      
III Środki przekazane na poczet inwestycji 0      
  Razem rzeczowe aktywa trwałe 4 177 825      

Data: 10.09.2008r.

Lp. Wyszczególnienie Stan na:
31.12.2015 r.
    Stan na:
Uwagi
1 2 3     4
I ŚRODKI TRWAŁE 2 328 980
     
1. Grunty 0      
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 670 949      
3. Urządzenia techniczne i maszyny 101 623      
4. Środki transportu 120 539      
5. Inne środki trwałe 1 435 869      
II Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 20 387
     
III Środki przekazane na poczet inwestycji 0      
  Razem rzeczowe aktywa trwałe 2 349 367
     
Lp. Wyszczególnienie Stan na:
31.12.2016 r.
    Stan na:
Uwagi
1 2 3     4
I ŚRODKI TRWAŁE 2 526 457
     
1. Grunty 0      
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 873 323      
3. Urządzenia techniczne i maszyny 67 907      
4. Środki transportu 96 172      
5. Inne środki trwałe 1 492 055      
II Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 124 697
     
III Środki przekazane na poczet inwestycji 0      
  Razem rzeczowe aktywa trwałe 2 654 154
     
Lp. Wyszczególnienie Stan na:
31.12.2017 r.
    Stan na:
Uwagi
1 2 3     4
I ŚRODKI TRWAŁE 4 298 228
     
1. Grunty 0      
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 689 632      
3. Urządzenia techniczne i maszyny 81 767      
4. Środki transportu 71 805      
5. Inne środki trwałe 2 455 024      
II Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 36 118
     
III Środki przekazane na poczet inwestycji 0      
  Razem rzeczowe aktywa trwałe 4 334 346
     

 

 

 

desisexkahani.com