Finanse i dotacje

Finanse i dotacje

Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Teatr gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kieruje się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan jego działalności, zatwierdzony przez dyrektora naczelnego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

Plan działalności Teatru oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu
organizatorowi.xxxsexmoviesfree.com

Teatr może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z
następujących źródeł:

 1. działalności statutowej,
 2. dotacji budżetowej Gminy Miasto Szczecin,
 3. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
 4. działalności gospodarczej,
 5. wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 6. innych źródeł.

Wysokość rocznej dotacji na działalność Teatru ustala organizator.

Budżet Teatru:

 • w roku 2012 – 6735390 zł;
 • w roku 2013 – 6952395 zł;
 • w roku 2014 – 7174558 zł;
 • w roku 2015 – 7168252 zł oraz 300000 zł z dotacji celowej;
 • w roku 2016 – 8100357 zł oraz 520000 zł z dotacji celowej;
 • w roku 2017 – 8078052 zł oraz 1900000 zł z dotacji celowej.

Dokumenty finansowe za rok 2018:

 1. Bilans na dzień 31.12.2018r. – tutaj

2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. – tutaj

3. Wykaz stanu środków trwałych i majątku Teatru za rok 2018 – tutaj

4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat za 2018r. – tutaj

Dokumenty finansowe za rok 2019:

 1. Bilans na dzień 31.12.2019r. – tutaj

2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. – tutaj

3. Wykaz stanu środków trwałych i majątku Teatru za rok 2019 – tutaj

4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat za 2019r. – tutaj

Dokumenty finansowe za rok 2020:

 1. Bilans na dzień 31.12.2020r. – tutaj
 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. – tutaj
 3. Wykaz stanu środków trwałych i majątku Teatru za rok 2020 – tutaj
 4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat za 2020r. – tutaj

Dokumenty finansowe za rok 2021, w tym:

1. Bilans na dzień 31.12.2021r.;

2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;

3. Wykaz stanu środków trwałych i majątku Teatru za rok 2021;

4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat za 2021r.;

Link do dokumentacji (w wersji .pdf) – tutaj

Dokumenty finansowe za rok 2022, w tym:

1. Bilans na dzień 31.12.2022r.;

2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;

3. Wykaz stanu środków trwałych i majątku Teatru za rok 2022;

4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat za 2022r.;

Link do dokumentacji (w wersji .pdf) – tutaj

desisexkahani.com