Przedmiot działania

Przedmiot działania

Do podstawowego zakresu działalności Teatru należy tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.

W zakresie swojej działalności statutowej Teatr może prowadzić:

  1. edukację w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej,
  2. promocje lokalnego środowiska teatralnego,
  3. współpracę i wymianę kulturalną w kraju i za granicą,
  4. współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej,
  5. organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym
    i zagranicznym,
  6. działalność promocyjną i wydawnicząxxxsexmoviesfreexxxsexmoviesfree

Teatr może prowadzić gospodarczą w zakresie działalności handlowej i gastronomicznej, a także wynajmu i dzierżawy własnych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej.

desisexkahani.com