Organizacja

Organizacja

Dyrektor naczelny może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy.

Zespół konsultacyjny jest powołany i odwołany przez dyrektora naczelnego.

Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny Teatru.
Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora naczelnego, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Dyrektor Naczelny: Mirosław Gawęda
Dyrektor Artystyczny: Anna Augustynowiczxxxsexmoviesfree.com

Kontakt z Mediami Ewa Madruj
[email protected]
tel.091 434 54 14, fax 091 434 17 77
Marketing: Danuta Masojć (kierownik), Anna Rogozińska-Nowak, Marta Lenczewska
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tel. 091 488 80 80
Dział Literacki: Kamila Paradowska, Piotr Ratajczak, Anna Czerniawska
[email protected]
[email protected]
[email protected]

TEATR MAŁY
Kierownik: Monika Górska
Koordynator sceny: Iwona Jena
[email protected]
tel. 091 433 62 24

ZESPÓŁ TECHNICZNY:
Kierownik techniczny: Włodzimierz Bojakowski
Operatorzy świateł: Adam Dzidziszewski, Marcin Zaręba, Robert Skrzyniarz
Akustyk: Andrzej Banaś, Mateusz Iżakowski
Główny brygadier sceny: Tomasz Stępień
Obsługa sceny: Krzysztof Czecholiński, Jakub Stefański, Marcin Spychaj
Pracownia ślusarska: Andrzej Krzyżanowski
Pracownia stolarska: Jerzy Wolny
Pracownia krawiecka: Arleta Małecka
Pracownia krawiecka męska: Jerzy Burmistrzak, Zofia Kazimierczak
Pracownia plastyczna: Krystyna Mruk
Pracownia fryzjerska: Elżbieta Wiśniewska
Garderobiana: Beata Czecholińska
Rekwizytorka: Liliana Pietrusewicz
Kierowca-zaopatrzeniowiec: Jarosław Piotrowski

desisexkahani.com