Niepodlegające ustawie

Niepodlegające Ustawie

Zamówienia publiczne niepodlegające Ustawie

Teatr Współczesny w Szczecinie

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym

z zachowaniem zasady konkurencyjności w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na:

“Budowę hali magazynowej na terenie dziedzińca wewnętrzngo gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie zlokalizowanego na działce nr 8 obr. 1029 przy ul. Wały Chrobrego 3, z wjazdem od strony ul. Szczerbcowej”
xxxsexmoviesfreexxxsexmoviesfree
Zaproszenie

Warunki_zamowienia

Formularz_ofertowy

Zal2_oswiadczenie_o_wykluczeniu

Zal3_oswiadczenie_o_warunkach

Zal4_wykaz_prac

Zal5_wykaz_osob

Wzor_umowy

Decyzja_konserwator_zabytkow

Decyzja_o_pozwoleniu_na_budowe

Architektura_01

Architektura_02

Konstrukcja_01

Konstrukcja_02

Konstrukcja_03

Konstrukcja_04

Konstrukcja_05

Konstrukcja_06

Konstrukcja_07

Elektryka_01

Elektryka_02

Elektryka_03

Elektryka_04

Elektryka_05

Elektryka_06

Przedmiary_01

Przedmiary_02

Przedmiary_03

Przedmiary_04

Przedmiary_05

Przedmiary_06

Teatr Współczesny w Szczecinie

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym

z zachowaniem zsady konkurencyjności w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na:

“Zakup sklejki na potrzeby remontu sceny Teatru Współczesnego w Szczecinie”

Zaproszenie

Warunki zamówienia

Formularz oferty

Załącznik nr 2 -oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 3 – oświadczenie o warunkch

Wzór umowy

facebook
desisexkahani.com